หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : แดง

ชื่อต้น : แดง

ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ เมตร เปลือกเรียบสีเทาและแตกเป็นแผ่นสะเก็ดบางๆ
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ ใบย่อยมี ๔-๕ คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน ฐานใบมนหรือเบี้ยว
ดอก ออกเป็นช่อแขนง ลักษณะเป็นกระจุกกลมสีขาวถึงเหลืองอ่อน ขนาด ๒ ซม. ประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ละดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น ๕ แฉกตื้นๆ เกสรผู้มี ๑๐ อัน แยกจากกันเป็นอิสระ
ผล เป็นฝักแบนแข็งสีน้ำตาลเทา รูปรีแกมขอบขนานเบี้ยว ยาว ๗-๑๐ ซม. เมื่อแก่แตกตามรอยตะเข็บด้านข้างออกเป็น ๒ ซีก ผนังของฝักที่แตกมักม้วนบิดงอ มีเมล็ดแบน ๖-๑๐ เมล็ด

พบขึ้นกระจายในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อไม้แข็งแรงทนทาน ใช้ก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่างๆ ได้ดี
พิมพ์ QR Code