หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โมกราชสีห์

ชื่อต้น : โมกราชสีห์

ลักษณะทั่วไป : ต้นโมกราชสีห์เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นสูง 1-3 เมตร ขยายพันธุ์จากไหล เป็นไม้ทนแดดทนแล้งได้ดี มีกลิ่นดอกหอมคล้ายโมกหลวงหรือกลิ่นมะลิ แต่แตกต่างกันที่ไม้ชนิดนี้เป็นไม้พุ่มสูงไม่เกิน 3 เมตร ให้ดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอมแรง
พิมพ์ QR Code