หน้าแรก / ความรู้ / พืชตระกูลปาล์ม

ความรู้

ชื่อต้น : หมากนวล

ชื่อต้น : หมากนวล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มแวกซ์

ชื่อต้น : ปาล์มแวกซ์

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : อินทผลัม

ชื่อต้น : อินทผลัม

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มน้ำมัน

ชื่อต้น : ปาล์มน้ำมัน

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : มะพร้าวแคระ

ชื่อต้น : มะพร้าวแคระ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มอ้ายหมีใหญ่

ชื่อต้น : ปาล์มอ้ายหมีใหญ่

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มเจ้าเมืองถลาง

ชื่อต้น : ปาล์มเจ้าเมืองถลาง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หลังกับ

ชื่อต้น : หลังกับ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มคอแดง

ชื่อต้น : ปาล์มคอแดง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ลาน

ชื่อต้น : ลาน

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : กะพ้อ

ชื่อต้น : กะพ้อ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มหางกระรอก

ชื่อต้น : ปาล์มหางกระรอก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หมากนวลสีทอง

ชื่อต้น : หมากนวลสีทอง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มพัด

ชื่อต้น : ปาล์มพัด

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หมากเหลือง

ชื่อต้น : หมากเหลือง

พิมพ์ QR Code