หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : บัวหลวง

ชื่อต้น : บัวหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn
วงศ์ NELUMBONACEAE
ชื่ออื่น ๆ โช้ค, บัว, สัตตบงกช, สัตตบุษย์

ลักษณะทั่วไป
ใบ ก้านใบ ยาว 1-2 ม. เป็นท่อคล้ายทรงกระบอก เกลี้ยง หรือเป็นปุ่มเล็ก ใบสีเขียวอมฟ้า รูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-90 ซม. ใบคล้ายกระดาษ เกลี้ยง ไม่จมน้ำ ขอบใบเรียบ
ดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-23 ซม. ก้านดอกยาวกว่าก้านใบ เกลี้ยง หรือมีหนามละเอียด กลีบรวมหลุดร่วงง่าย สีชมพูหรือสีขาว รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-10 ซม. เกสรเพศผู้ยาวกว่าฐานดอก ฐานดอกรูปลูกข่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซม.
ผล รูปขอบขนานถึงรูปไข่ กว้าง 7-15 ซม. ยาว 1-2 ซม. เกลี้ยง แข็ง ผนังหนา

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกประดับสระน้ำ
พิมพ์ QR Code