หน้าแรก / ความรู้ / ไม้ล้มลุก

ความรู้

ชื่อต้น : บัวฝรั่งดอกชมพู

ชื่อต้น : บัวฝรั่งดอกชมพู

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : กล้วยน้ำว้า

ชื่อต้น : กล้วยน้ำว้า

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ขมิ้นชัน

ชื่อต้น : ขมิ้นชัน

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : โหระพา

ชื่อต้น : โหระพา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : สะระแหน่

ชื่อต้น : สะระแหน่

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไพลดำ

ชื่อต้น : ไพลดำ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไพล

ชื่อต้น : ไพล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : เนระพูสีไทย

ชื่อต้น : เนระพูสีไทย

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ตะไคร้

ชื่อต้น : ตะไคร้

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ข่า

ชื่อต้น : ข่า

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : กะเพรา

ชื่อต้น : กะเพรา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : กระทือ

ชื่อต้น : กระทือ

พิมพ์ QR Code