หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สะบ้าลิง

ชื่อต้น : สะบ้าลิง

ไม้เถา เนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 70 ม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง หนาแน่นตามกิ่งอ่อน
ก้านใบ ใบอ่อน ช่อดอก กลีบเลี้ยง และฝัก ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ก้านใบประกอบยาว 8-15 ซม. ใบปลายรูปรีหือรูปไข่ ยาว 7-19 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 3-7 เส้น ใบคู่ข้างเบี้ยว ยาวเท่า ๆ ใบปลาย
ช่อดอก ออกตามกิ่งแก่ ยาว 5-23 ซม. ช่อกระจุกย่อย ออกสั้น ๆ หนาแน่น ก้านดอกยาว 0.8-1.2 ซม. กลีบล่างยาว 5-8 มม. กลีบคู่ล่างยาวประมาณกึ่งหนึ่ง ดอกมี 2 สี กลีบกลางสีเขียวหรืออมชมพู กลีบปีกสีม่วงเข้ม กลีบคู่ล่างสีม่วงอ่อนหรืออมเหลือง กลีบกลางยาวกว่ากลีบปีกล่างเล็กน้อย
ฝักหนา รูปแถบ ยาว 25-28 ซม. กว้าง 3-5 ซม. หนาประมาณ 1 ซม. คิดตามเมล็ดผิวแห้งย่นตามยาว มี 6-15 เมล็ด เมล็ดรูปรีกว้าสงแบน ยาว 2-3 ซม. ขั้วเมล็ดหุ้มเกินกึ่งหนึ่ง
พิมพ์ QR Code