หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มาลัยทอง

ชื่อต้น : มาลัยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petraeovitex wolfei  J.Sinclair
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่ออื่น ๆ มาลัยนงนุช

ลักษณะทั่วไป
ไม้เถา ใบประดับและส่วนต่าง ๆ ของดอกมีขนละเอียด ใบประกอบมี 3 ใบย่อย เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบอ่อนมักมีสีเหลือง ใบประดับคล้ายใบ สีเหลืองอมเขียว รูปไข่ ยาว 1.5-3.5 ซม. มีก้านยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ห้อยลง ยาวได้กว่า 1 ม. ช่อย่อยเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากห่าง ๆ ยาว 6-12 ซม. ก้านยาว 1-3 ซม. แขนงย่อยเรียงตรงข้าม ยาว 4-10 ซม. ก้านสั้น ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับแต่ขนาดเล็กกว่า ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงสีเหลือง มี 5 กลีบ แฉกลึก รูปขอบขนาน ยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีขาวหรืออมเหลือง กลีบรูปปากเปิด ยาวประมาณ 2.5 ซม. กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ กลีบรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้อันสั้น 2 อัน อันยาว 2 อัน ยาว 2.5-2.8 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 1.5 ซม. รังไข่มี 2 ช่องไม่สมบูรณ์ ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2.3 ซม. ยอดเกสรแยก 2 แฉกตื้นๆ ผลแห้งแตก เรียวแคบ ปลายตัด ยาวประมาณ 8 มม. มีริ้ว มี 1-2 เมล็ด

ประโยชน์/สรรพคุณ
เป็นไม้ปลูกประดับ
พิมพ์ QR Code