หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไผ่ / Bamboo

ชื่อต้น : ไผ่ / Bamboo

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro
วงศ์ POACEAE
ชื่ออื่น ๆ ไผ่หกใหญ่, นวลใหญ่, เผี่ยว,หก

ลักษณะทั่วไป
ลำต้นขึ้นเป็นกอ มีสีเขียวอมเทา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปล้องยาว 40-50 เซนติเมตร สูงเต็มที่ระหว่าง 10-15 เมตร ใบ ลักษณะกว้างยาว ปลายเรียวแหลม กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 25 เซนติเมตร ผล ใช้ประกอบอาหารได้ทั้งสดและดอง รสขมเล็กน้อย

ประโยชน์/สรรพคุณ
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ ลำต้นทำเครื่องจักสานเป็น ของใช้ในครัวเรือน ก่อสร้างชั่วคราว อุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
พระมาลาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงครั้งทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อพระมหาอุปราชาได้ทีไสช้างเข้าชนช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรจนเสียหลัก จึงจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าว สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบ ของ้าวของพระมหาอุปราชาจึงตัดได้แค่ปีกพระมาลาหนังขาด พระมาลานั้นต่อมาจึงได้ชื่อว่า พระมาลาเบี่ยง แต่พระมาลาองค์นี้ก็ได้สูญไปเมื่อครั้งกรุงแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้สร้างเลียนอย่างพระมาลาเบี่ยงองค์เดิม พระมาลาเบี่ยงองค์ใหม่ ทำด้วยไม้ไผ่สาน ลงรักทั้งด้านในด้านนอกเป็นสีดำมัน ทรงรูปฟักตัด มีปีกโดยรอบ ด้านในมีรังสานด้วยไม้ไผ่อย่างรังงอบที่ใช้สำหรับสวม

Significance
The hat of King Naresuan, when King Naresuan had fought Maha Uparaja of Hongsawadee Kingdom, Maha Uparaja had a chance to ride his elephant to push the elephant of King Naresuan till it was in the disadvantageous position. After that, he used the scythe to slash King Naresuan's body but King Naresuan could bend his body to avoid it. So, it could slash only the brim of King Naresuan’s leather hat, later the hat named “The Bent Hat”, but the hat had lost during the period of the broken Ayutthaya Kingdom. King Rama I commanded to make the replica of the original bent hat. The new one made from shred bamboo that weaved in the form of the cut gourd with the brim surrounding it, and coated the lacquer both inside and outside of it to be black and shiny. Inside of hat was weaved shred bamboo like inside of traditional farmer's hat.
พิมพ์ QR Code