หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กระเทียมเถา

ชื่อต้น : กระเทียมเถา

วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น ๆ Garlic vine

ลักษณะทั่วไป
ไม้เถา มีมือจับแยกเป็น 3 แฉก ใบประกอบมี 2 ใบย่อย ก้านยาว 1–2 ซม. ใบย่อยออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 5–10 ซม. เส้นโคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนงเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามปลายกิ่งที่แยกออกจากเถา กลีบเลี้ยงคล้ายรูปถ้วย ยาว 4–6 มม. ปลายตัดหรือจักตื้น ๆ 5 พู ดอกรูปแตร ยาว 3.5–5 ซม. หลอดกลีบดอกเรียวแคบ ปลายบานออกแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับกว้าง ยาวประมาณ 1.5 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อม กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน อยู่ภายในหลอดกลีบดอก ผลแห้งแตก แบน รูปแถบ ขอบมีสัน เมล็ดบางมี 2 ปีก มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน จากเม็กซิโกถึงบราซิล

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ รากและใบ บรรเทาปวด แก้ไข้หวัด แก้เจ็บคอ รักษาโรคปวดตามข้อและไขข้ออักเสบ ราก เถา และใบ ลดไข้ แก้หวัด แก้เจ็บคอ ทั้ง 5 ลดความอ้วน
พิมพ์ QR Code