หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : จิกสวน

ชื่อต้น : จิกสวน

ใบ แก้คัน แก้ไข้ทรพิษ
ราก แก้ไข้มาเลเรีย
ผล แก้ไอ แก้ท้องเสีย รักษาโรคหืด แก้เจ็บคอ รักษาผิวหนังพุพอง
เมล็ด แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง แก้ตาเจ็บ และแก้ดีซ่าน
พิมพ์ QR Code