หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

มะนาว

old-car

มะนาวพันธุ์ตาฮิติ
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้

ส้มโอ

old-car

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้

ลิ้นจี่

old-car

ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
จำนวน : 200 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้

ลิ้นจี่

old-car

พันธุ์ฮงฮวย พันธุ์โอเฮี้ย พันธุ์จักรพรรดิ
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย -
จำนวน : 3,000 ต้น
เชียงราย

ขอรับต้นไม้

มะกรูดเพาะเมล็ด

old-car

เริ่มรับพันธุ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 1,000 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้

มะนาวเพาะเมล็ด

old-car

เริ่มรับพันธุ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 2,000 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้

มะขามป้อม

old-car

เริ่มรับพันธุ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 90 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้

มะเฟืองหวาน

old-car

เริ่มรับพันธุ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 190 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้

มะดัน

old-car

เริ่มรับพันธุ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 100 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้