หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

ลองกอง

old-car

ขอรับพันธุ์ไม้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี
จำนวน : 100 ต้น
จันทบุรี

ขอรับต้นไม้

มะพร้าว

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-มิ.ย. 57
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดชุมพร
จำนวน : 300 ต้น
ชุมพร

ขอรับต้นไม้

มะพร้าว

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-มิ.ย. 58
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดชุมพร
จำนวน : 300 ต้น
ชุมพร

ขอรับต้นไม้

มะนาวพิจิตร 1

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-ก.ย. 58
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดสุโขทัย
จำนวน : 5,000 ต้น
สุโขทัย

ขอรับต้นไม้

มะนาวพิจิตร 1

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-ก.ย. 57
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดสุโขทัย
จำนวน : 5,000 ต้น
สุโขทัย

ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-ก.ย. 58
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดสุโขทัย
จำนวน : 5,000 ต้น
สุโขทัย

ขอรับต้นไม้

มะม่วง

old-car

ช่วงเวลาขอรับพันธุ์ไม้ พ.ค.-ก.ย. 57
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดสุโขทัย
จำนวน : 5,000 ต้น
สุโขทัย

ขอรับต้นไม้

สาลี่

old-car

ขอรับพันธุ์ไม้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้

สาลี่

old-car

ขอรับพันธุ์ไม้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้

พลับ

old-car

ขอรับพันธุ์ไม้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
บริจาคโดย : ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเลย
จำนวน : 300 ต้น
เลย

ขอรับต้นไม้