หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ชำมะนาด

ชื่อต้น : ชำมะนาด

ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง สีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมแรง
น้ำยาง รักษาแผล
สรรพคุณ ไม่ระบุส่วนที่ใช้ ทำให้ถ่ายอย่างแรง อาเจียน และถ่ายน้ำเหลือง
พิมพ์ QR Code