หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ลั่นทมขาว

ชื่อต้น : ลั่นทมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i> Plumeria obtusa L.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น ๆ ลีลาวดี, Singapore plumeria

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง ๔-๘ เมตร เรือนยอดแผ่เป็นวงกว้าง ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ เดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง ๘-๑๐ ซม. ยาว ๑๘-๒๕ ซม. ปลายใบมนเว้า โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาเป็นมันคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว ๔-๕ ซม.
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีขาว กลางดอกมีแต้มสีเหลือง ส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น ๕ กลีบ เรียงเวียนบิดทับซ้อนกัน ขนาดบานกว้าง ๘-๑๐ ซม. เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียสั้นมาก อยู่ในหลอดโคนกลีบดอก
ผล เป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอก ปลายแหลม สีน้ำตาลเข้มหรือเกือบดำ กว้าง ๑.๐-๑.๕ ซม. ยาว ๑๐-๑๕ ซม. ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก เป็นยาถ่าย ทำให้แท้ง เปลือกราก เป็นยาถ่าย ขับน้ำเหลืองเสีย รักษาโรคงูสวัด แก้ซิฟิลิส เปลือกต้น แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ แก่น ข้บเสมหะและโลหิต ถ่ายพิษทั้งปวง น้ำยาง รักษาโรคงูสวัส ใบ รักษาบาดทะยัก

ลั่นทมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีทรงต้นสวยงามและดอกมีกลิ่นหอม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันโดยทั่วไป สมัยก่อนคนไทยนิยมปลูกลั่นทมตามวัด เพราะชื่อลั่นทมใกล้เคียงกับระทม ซึ่งไม่เป็นมงคล จึงไม่นำไปปลูกภายในบริเวณบ้าน ต่อมาภายหลังนักปลูกเลี้ยงต้นไม้ ได้เปลี่ยนชื่อลั่นทมเป็นลีลาวดี ทำให้ได้รับความนิยมนำมาปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือน สวนสาธารณะอย่างแพร่หลายมากขึ้น
พิมพ์ QR Code