หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ข่อย

ชื่อต้น : ข่อย

ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๕-๑๕ เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นค่อนข้างคดงอ แตกกิ่งต่ำมีกิ่งก้านสาขามาก
ใบ เดี่ยว เรียงสลับมีขนาดเล็ก รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง ๒-๓.๕ ซม. ยาว ๔-๗ ซม. เนื้อใบค่อนข้างหยาบหนา ผิวสากเหมือนกระดาษทรายทั้งสองด้าน
ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง สีขาวครีม ดอกย่อยมีขนาดเล็กออกเดี่ยวแต่รวมกันเป็นกระจุก ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกัน
ผล สดกลมมน เมื่แแก่จัดจะมีสีเหลือง มีเมล็ดลักษณะค่อนข้างกลมอยู่ภายใน

ขึ้นกระจายตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในพื้นที่ราบทั่วไป ผลมีเนื้อหุ้มลักษณะฉ่ำน้ำ มีรสหวาน เป็นอาหารของนก ใบข่อยผิวสากคายชาวบ้านนำไปใช้รูดกำจัดเมือกปลาไหล
พิมพ์ QR Code