หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สารภี

ชื่อต้น : สารภี

ไม้ต้น สูง ๑๐-๑๕ ม. เปลือกสีเทาปนดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ มีกิ่งก้านสาขามาก
ใบ เดี่ยว รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายใบกว้างกว่าโคนใบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ปลายใบมนหรือเว้า ขอบใบเรียบ
ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบดอก ๕ กลีบ เกสรผู้สีเหลืองยื่นยาวพ้นดอกจำนวนมาก ขนาดดอกบาน ๒ ซม.
ผล รูปป้อมรี เนื้อนุ่ม ผิวเรียบ เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดเดี่ยว แข็ง รูปกระสวย

ภาษาละติน siamensis แสดงถึงถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกในประเทศสยาม คือประเทศไทยในปัจจุบัน พบขึ้นกระจายตามป่าเบญพรรณ ป่าดิบในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มีรูปทรงสวยงามและดอกมีกลิ่นหอมเย็น
พิมพ์ QR Code