หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : จำปีสีนวล

ชื่อต้น : จำปีสีนวล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia alba (DC.) Figlar
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งมีสีเทา ทรงพุ่มและเรือนยอดมีลักษณะคล้ายจำปี
ใบเดี่ยวเรียงเวียน หูใบยางถึง 2.5 เซนติเมตร มีขนก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร ใบรูปใบหอกแกมไข่ถึงแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 5.5-16 เซนติเมตร ยาว 15.35 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมยาว 3 เซนติเมตร โคนใบสอบเรียว ก้านดอกย่อย ยาว 0-2 เซนติเมตร
ดอกมีจำนวนมาก สีนวลมีกลิ่นหอม กลีบรวมมี 12 กลีบ (อาจพบมี 8 กลีบ) รูปขอบขนานปลายแหลมขนาดใกล้เคียงกัน ยาว 3-3.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ มีจำนวนมาก 20-32 อัน เกสรเพศเมีย ก้านชูเกสรยาว 0.5 เซนติเมตร รังไข่มี 10-13 อัน (อาจมี 4 อัน) แยกกัน ผิวเกลี้ยงหรือมีขนสีน้ำตาล

ประโยชน์/สรรพคุณ
ดอกแก้เป็นลม แก้ไข บำรุงหัวใจ ขับน้ำดี บำรุงโลหิต
พิมพ์ QR Code