หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : รัตนพฤกษ์

ชื่อต้น : รัตนพฤกษ์

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มขนาดกลาง เมื่ออยู่กลางแจ้งจะมีทรงพุ่มกลมโปร่ง ลักษณะของใบเหมือนกับใบของคูน ไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่เกาะฮาวาย มันเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เมื่ออยู่กลางแจ้งจะมีทรงพุ่มกลมโปร่ง นิยมปลูกเพื่อเป็นร่มเงา ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย หากจะขยายพันธุ์การตอนเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในเร่งการเกิดราก
พิมพ์ QR Code