หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กระดังงาสงขลา

ชื่อต้น : กระดังงาสงขลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cananga odorata (Lam.) Hook. f.& Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair
วงศ์ ANNONCEAE
ชื่ออื่น ๆ กระดังงาเบา, กระดังงาสงขลา

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีจำนวนมาก สีเขียวแกมเหลือง กลิ่นหอมแรง ผลกลุ่ม เมื่อสุกสีเขียวอมเหลือง

ประโยชน์/สรรพคุณ
ดอก บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ และบำรุงโลหิต
พิมพ์ QR Code