หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะคะ

ชื่อต้น : มะคะ

วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ พังคะ พังค่า(ตรัง) มะคาก มังคะ แมงคะ (ตราด)

ลักษณะ ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. ใบ ประกอบ มีใบย่อย ๑–๒ คู่ ก้านใบ ยาว ๓–๕ มม. ใบย่อยรูปรีขอบขนานหรือเกือบกลมโค ดอก ช่อ ยาว ๑.๕–๒.๕ ซม. ใบประดับรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ กลีบดอกรูปใบหอก ผล รูปรีหรือรูปไข่ มีจะงอยใกล้ปลายผล ผิวย่น ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคใต้ ขึ้นตามป่าโกงกางหรือป่า ดิบชื้น ต่างประเทศพบที่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก

สรรพคุณ/ประโยชน์ เปลือกและราก เป็นยาระบาย ใบ เป็นยาต้านแบคทีเรีย
พิมพ์ QR Code