หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ตะคร้า

ชื่อต้น : ตะคร้า

ลักษณะทั่วไป
ไม้ ต้นสูง 10-20 เมตร ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบหรือทรงกระบอกลำต้นเปลาตรงโคนต้นมักเป็นพูพอนต่ำๆเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดและล่อนเป็นหลุมตื้นๆ ทั่วไป
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงสลับเป็นกลุ่มตอนปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบย่อย 7-13 ใบ เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ กว้าง 2-4 ซม.ยาว 3-10 ซม.ปลายใบสอบโคนใบเบี้ยว
ดอก สีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่งกลีบเลี้ยง 5 กลีบกลีบดอก 5 กลีบดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มม.
ผล สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวทรงกลมรีเล็ก ขนาด1.5- 2 ซม.ปลายผลมีติ่งเมล็ดกลม

การกระจายพันธุ์ พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้น ออกดอกเดือนมกราคม – เมษายน ขยายพันธุ์โดยเมล็ด
ประโยชน์ เนื้อไม้แข็งเหนียวใช้ทำเสาบ้านด้ามเครื่องมือเกษตรดุมล้อเกวียนครก ผล แก้บิด เป็นยาห้ามโลหิตและแช่ล้างบาดแผลเรื้อรัง
พิมพ์ QR Code