หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มณฑารพ

ชื่อต้น : มณฑารพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia liliifera (L.) Baill.
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น ๆ มณฑา Egg Magnolia, Hin Champa

ลักษณะทั่วไป
มณฑาหรือมณฑารพเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงไม้พุ่ม สูง ๓-๑๐ เมตร เป็นไม้ดอกหอม ดอก สีเหลืองถึงสีเหลืองนวล เป็นดอกเดี่ยว ขนาดใหญ่ มักห้อยลง ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มีรูปป้อมรี

ในพุทธศาสนากล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์กำหนดพระทัยปลงอายุสังขาร พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวาร ๕๐๐ รูป ได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่เมืองกุสินารา ขณะหยุดพักเห็นอาชีวกท่านหนึ่งถือดอกมณฑารพผ่านมาก็บังเกิดความสงสัย เนื่องจากดอกมณฑารพเป็นดอกไม้ทิพย์ มิได้มีอยู่บนโลกมนุษย์ จะปรากฏเฉพาะตอนที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระครรภ์มารดา ประสูติ ตรัสรู้ กระทำยมกปาฏิหาริย์ เสด็จจากเทวโลก หรือเมื่อทรงปลงอายุสังขาร เทพยดาจึงจะบันดาลให้ดอกมณฑารพตกลงมาจากเทวโลก
พระมหากัสสปะจึงได้ถามอาชีวกท่านนั้นว่า “ดูก่อน ท่านทราบข่าวของพระศาสดาบ้างหรือไม่” อาชีวกตอบว่า “ทราบอยู่ พระสมณโคดมปรินิพพานได้ ๗ วันแล้ว ดอกมณฑารพในมือนี้ เราถือมาแต่ที่นั้น”

ประโยชน์/สรรพคุณ
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ดอกมีขนาดใหญ่แปลกตา สีของดอกที่ออกสีเหลืองนวลมีความสวยงาม มีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์และได้บันดาลตกลงมาสู่โลกมนุษย์ ปลูกไว้ประจำบ้านถือว่าเป็นไม้มงคล
พิมพ์ QR Code