หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เอี้องกุกลาบกระเป๋าปิด

ชื่อต้น : เอี้องกุกลาบกระเป๋าปิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides odorata Lour.
วงศ์ ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น ๆ เอื้องกุหลาบเดือยไก่

ลักษณะทั่วไป
ต้นมี 2 แบบ แบบโปร่งลำต้นจะบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ต้นห้อยลงแต่ละต้นมักแตกแขนงเป็นหลายยอด ต้นยาวอาจถึง 1 เมตรครึ่ง แบบลำต้นหนาแข็ง
ใบกว้าง 2.5 cm ยาว 20-30 cm มี 2 แบบตามลักษณะลำต้น
ออกดอกเป็นช่อยาว 40 cm ห้อยลง ดอกในช่อมีจำนวนมาก กลีบดอกหนา เป็นมัน คล้ายเทียนไข พื้นดอกสีขาว ปลายกลีบเป็นสีม่วงอมแดงอ่อนๆ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code