หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ปะหนัน

ชื่อต้น : ปะหนัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odorifer  (Forssk.) Kuntze
วงศ์ PANDANACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม สูง 5 - 10 เมตร มีรากค้ำจุน ใบ เดี่ยว เรียงเวียนขึ้นทางปลายยอด ผิวใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบใบจักเป็นหนามแหลม ดอก สีขาวออกเป็นช่อสั้นๆ ติดกันแน่น ผล อยู่รวมกันเป็นกลุ่มรูปรีคล้ายผลสับปะรด เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามดินทราย บริเวณชายทะเล ทนน้ำขังแฉะและน้ำเค็มได้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากใบปะหนัน เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ปะหนัน เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเตย พบขึ้นอยู่มากในภาคใต้ตอนล่างกับภาคตะวันออกของประเทศ ที่จังหวัดนราธิวาสชาวพื้นบ้านได้นำใบปะหนันมาจักสานทำเสื่อไว้ใช้กันทั่วไป เสื่อปะหนันมีคุณสมบัตินุ่มและเป็นมัน นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยอีกด้วย

ประโยชน์/สรรพคุณ
ทำเครื่องจักสาน
พิมพ์ QR Code