หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : หวายบุ่น

ชื่อต้น : หวายบุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daemonorops lewisiana (Griff.) Mart.
วงศ์ ARECACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
หวายขนาดกลางขึ้นเป็นกอ สูงถึง 2 เมตร ลำหวายเมื่อแก่มีสีน้ำตาล ลำปล้องหวายมีความยาวประมาณ 10-15 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมีความโต 2 - 2.5 ซม. เนื้อในลำหวายมีสีน้ำตาล รูปร่างทางด้านหน้าตัดของลำหวายเป็นวงรี
หวายใช้เป็นวัสดุประกอบในงานศิลปาชีพ ได้แก่ ใช้เป็นโครงในการจักสานและใช้ถักขอบเครื่องจักสานไผ่ลายขิดให้แข็งแรงทนทาน เป็นต้น

ประโยชน์/สรรพคุณ
ใช้เป็นโครงในการจักสานและใช้ถักขอบเครื่องจักสาน
พิมพ์ QR Code