หน้าแรก / ความรู้ / ไม้ล้มลุก

ความรู้

ชื่อต้น : บานไม่รู้โรย

ชื่อต้น : บานไม่รู้โรย

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ว่านหมื่นปี

ชื่อต้น : ว่านหมื่นปี

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ลิ้นมังกรด่าง

ชื่อต้น : ลิ้นมังกรด่าง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ว่านหอยแครง

ชื่อต้น : ว่านหอยแครง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หญ้าแฝก

ชื่อต้น : หญ้าแฝก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : พลับพลึง

ชื่อต้น : พลับพลึง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : มหาหงส์

ชื่อต้น : มหาหงส์

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ว่านหางจระเข้

ชื่อต้น : ว่านหางจระเข้

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : แมงลัก

ชื่อต้น : แมงลัก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : แพงพวยฝรั่ง

ชื่อต้น : แพงพวยฝรั่ง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ดาวเรือง

ชื่อต้น : ดาวเรือง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : สร้อยไก่

ชื่อต้น : สร้อยไก่

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ผีเสื้อ

ชื่อต้น : ผีเสื้อ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : แววมยุรา

ชื่อต้น : แววมยุรา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : บัวฝรั่งดอกชมพู

ชื่อต้น : บัวฝรั่งดอกชมพู

พิมพ์ QR Code