หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กร่าง

ชื่อต้น : กร่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus tinctoria G. Forst. subsp. gibbosa (Blume) Corner
วงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ ไฮ, ไทรกร่าง, ไทรดำ, แปง, ไฮนก

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ผลสุกสีส้ม

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก เป็นยาถ่าย
พิมพ์ QR Code