หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : อโศกขาว

ชื่อต้น : อโศกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Maniltoa grandiflora (A.Gray) Scheff.
วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง4-5 ม. ใบเป็นใบประกอบมี 1-3 คู่ รูปขอบขนานสองข้าง ใบย่อยไม่เท่ากัน ขณะที่เป็นใบอ่อนจะมีสีชมพู ขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและสีเขียวตามลำดับ ดอกมีขนาดเล็กมากออกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง มีใบประดับหุ้มหลายชั้น กลีบรองดอกมี 4 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ มีขนาดไม่เท่ากัน ฝักมีบลักษณะตรงและหนา ยาวประมาณ 3 ซม. มีเมล็ด 1-2 เมล็ด

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป
พิมพ์ QR Code