หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สะระแหน่

ชื่อต้น : สะระแหน่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha villosa Huds.
วงศ์ LABIATAE
ชื่ออื่น ๆ มักเงาะ, สะแน่, สะระแหน่สวน, หอมด่วน, Kitchen mint

ลักษณะทั่วไป
ไม้ล้มลุก มีกลิ่นหอม สูง ๑๐–๓๐ ซม. ลำต้นสี่เหลี่ยม ตั้งตรง มีไหล ใบ เดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนานแกมรูปไข่ขนาด กว้าง ๐.๕–๔.๕ ซม. ยาว ๐.๗๕–๗.๕ ซม. โคนรูปลิ่มกว้างกลม ปลายใบกลมกว้างหรือมน ขอบใบหยักซี่ฟันแกมฟันเลื่อย ผิวใบหยิกย่น ดอก ออกเป็นช่อกระจุกจากซอกใบ ดอกย่อยมีเป็นจำนวนมาก เรียงตัวหนาแน่น ดอกสีม่วงอ่อน กลีบเลี้ยง ๕ กลีบเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอกเชื่อม ๔ กลีบติดกัน ขนาดไม่เท่ากันเกสรเพศผู้ ๔ อัน ผล รูปกระสวย ผิวเกลี้ยงเป็นมันมักจะเป็นหมัน สะระแหน่เป็นพืชที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายเข้าไปในป่า และพบได้ในป่าเบญจพรรณ ตั้งแต่ระดับพื้นล่างถึงป่าดิบเขา สูง ๑,๕๐๐ เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง

ประโยชน์/สรรพคุณ
ใบ ขับเหงื่อ รักษาโรคหืด แก้ปวดท้อง ขับลมในกระเพาะและลำไส้ แก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย ขยี้ใบทาขมับ แก้ปวดศีรษะ ดมแก้ลม
พิมพ์ QR Code