หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สะระแหน่

ชื่อต้น : สะระแหน่

วงศ์ LAMIACEAE
ชื่ออื่น ๆ มักเงาะ (ภาคใต้) สะแน่ (ภาคใต้) สะระแหน่สวน (ภาคกลาง) หอมด่วน (ภาคเหนือ) Kitchen mint

ลักษณะ เป็นไม้ล้มลุก มีกลิ่นหอม สูง ๑๐–๓๐ ซม. ลำต้นสี่เหลี่ยม ตั้งตรง มีไหล ใบ เดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนานแกมรูปไข่ขนาด กว้าง ๐.๕–๔.๕ ซม. ยาว ๐.๗๕–๗.๕ ซม. โคนรูปลิ่มกว้างกลม ปลายใบกลมกว้างหรือมน ขอบใบหยักซี่ฟันแกมฟันเลื่อย ผิวใบหยิกย่น
ดอก ออกเป็นช่อกระจุกจากซอกใบ ดอกย่อยมีเป็นจำนวนมาก เรียงตัวหนาแน่น ดอกสีม่วงอ่อน กลีบเลี้ยง ๕ กลีบเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอกเชื่อม ๔ กลีบติดกัน ขนาดไม่เท่ากันเกสรเพศผู้ ๔ อัน ผล รูปกระสวย ผิวเกลี้ยงเป็นมันมักจะเป็นหมัน สะระแหน่เป็นพืชที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ปัจจุบันได้ขยายเข้าไปในป่า และพบได้ในป่าเบญจพรรณ ตั้งแต่ระดับพื้นล่างถึงป่าดิบเขา สูง ๑,๕๐๐ เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง

สรรพคุณ/ประโยชน์ ใบ ขับลม ผายลม แก้ท้องเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ แก้ซางชัก และแก้ปวดฟัน
พิมพ์ QR Code