หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กระทือ

ชื่อต้น : กระทือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe. ex Sm.
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ๆ กระทือป่า กะแวน กะแอน (ภาคเหนือ) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เฮียวข่า (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) เฮียวดำ เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน) แฮวดำ (ภาคเหนือ) champoo ginger

ลักษณะทั่วไป
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นเทียมพัฒนาดี เหง้าเป็นหัว กาบใบมีขนประปราย ลิ้นใบคล้ายกระดาษ บางและแห้ง ใบเดียว เรียงสลับ รูปใบหอกกว้าง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนถึงคล้ายรูปหัวใจ ผิวใบมีขนละเอียด ประปราย ดอกช่อกระจุก รูปทรงกระบอก ออกที่เหง้าใกล้ราก ก้านช่อดอกเกิดจากราก กาบใบสีเขียว รูปทรงกระบอกถึงรูปไข่ ปลายกลีบมน ใบประดับรูปไข่กลับ วงกลีบดอกสีเหลืองมะนาว เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้าย กลีบปากสีเหลืองจาง ขอบกลีบหยักมน ผลแห้งแตก รูปขอบขนานยาว ๑.๕ เซนติเมตร สีแดง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พบที่ประเทศไทยทั่วทุกภาค ตามป่าดิบชื่น อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประโยชน์/สรรพคุณ
เหง้า ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ปวดท้อง บำรุงธาตุ ขับปัสสาวะ บำรุงน้ำนม ใบ ขับเลือดเน่าในมดลูก ดอกแก้ไข้เรื้อรัง ผอมแห้ง
พิมพ์ QR Code