หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กระทือ

ชื่อต้น : กระทือ

วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ๆ กระทือป่า กะแวน กะแอน (ภาคเหนือ) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เฮียวข่า (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) เฮียวดำ เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน) แฮวดำ (ภาคเหนือ) champoo ginger

ลักษณะ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นเทียมพัฒนาดี เหง้าเป็นหัว กาบใบมีขนประปราย ลิ้นใบคล้ายกระดาษ บางและแห้ง ใบเดียว เรียงสลับ รูปใบหอกกว้าง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนถึงคล้ายรูปหัวใจ ผิวใบมีขนละเอียด ประปราย ดอกช่อกระจุก รูปทรงกระบอก ออกที่เหง้าใกล้ราก ก้านช่อดอกเกิดจากราก กาบใบสีเขียว รูปทรงกระบอกถึงรูปไข่ ปลายกลีบมน ใบประดับรูปไข่กลับ วงกลีบดอกสีเหลืองมะนาว เกสรเพศผู้เป็นหมันคล้าย กลีบปากสีเหลืองจาง ขอบกลีบหยักมน ผลแห้งแตก รูปขอบขนานยาว ๑.๕ เซนติเมตร สีแดง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พบที่ประเทศไทยทั่วทุกภาค ตามป่าดิบชื่น อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สรรพคุณ/ประโยชน์ ใช้เหง้าแช่น้ำดื่ม แก้ร้อนใน บำรุงน้ำนม แก้บิดแก้ปวดเบ่ง แน่นท้อง ปวดบวม ขับเสมหะ เบื่ออาหาร ใบขับลม แก้ผอมเหลือง
พิมพ์ QR Code