หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : รกฟ้าขาว

ชื่อต้น : รกฟ้าขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia arjuna Bedd.
วงศ์ COMBRETACEAE
ชื่ออื่น ๆ Arjun tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๔๐ เมตร โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย เปลือกเรียบสีน้ำตาลเทาอ่อน ปลายกิ่งทอดย้อยลง ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ ลักษณะหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านล่างสีซีดกว่าด้านบน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาดกว้าง ๔.๕-๙ ซม. ยาว ๘-๑๕ ซม. แผ่นใบเกลี้ยง เป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม โคนใบมนถึงเว้ารูปหัวใจ ก้านใบยาว ๐.๕-๑.๕ ซม. มีต่อมขนาดเล็กที่โคนใบ ๑ คู่ ดอก ออกเป็นช่อแกน ยาว ๒.๕-๖ ซม. ดอกย่อยขนาดเล็กกว้าง ๐.๓-๐.๔ มม.สีเหลืองครีม รูปคล้ายถ้วย ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนนุ่ม เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล มี ๕ ปีกเป็นครีบ เมื่อแห้งเหนียวคล้ายแผ่นหนัง แก่ไม่แตก รูปป้อมรีขนาดกว้าง ๒.๕-๓.๒ ซม. ยาว ๓.๕-๕ ซม.

พระพุทธประวัติกล่าวว่า ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ กล่าวถึงอดีตภพ พระพุทธองค์ทรงเป็นกินนร อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา วันหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี บังเกิดความเลื่อมใส จึงนำเอาดอกรกฟ้าขาวไปบูชาพระสยัมภูพุทธเจ้า

ประโยชน์/สรรพคุณ
ต้นมีรูปทรงสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ชาวพื้นบ้านนำใบอ่อนของรกฟ้าขาวไปใช้เลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมือง ทั้งใบอ่อนใบแก่บดโปะแผลภายนอกช่วยลดอาการบวมอักเสบและห้ามเลือด ในคัมภีร์อายุรเวทย์ใช้เปลือกต้นรกฟ้าขาวบดผสมนมดื่มบำรุงหัวใจ ช่วยลดความดันและแก้โรคหัวใจสั่น
พิมพ์ QR Code