หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : รวงผึ้ง

ชื่อต้น : รวงผึ้ง

วงศ์ TILIACEAE

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๘ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ

ใบ เดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง ๑.๕-๓ ซม. ยาว ๔-๙ ซม. ปลายแหลม โคนใบสอบเบี้ยว เส้นใบแตกจากโคนใบ ๓ เส้นชัดเจน แผ่นใบด้านล่างออกสีเหลือบ

ดอก สีเหลืองเข้ม ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงส่วนโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น ๕ แฉกคล้ายรูปดาว ขนาด ๑.๕ ซม. ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมาก

ผล ลักษณะทรงกลมขนาด ๐.๕-๑ ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงกระจายทั่วไป ที่ส่วนบนของผลจะมีจะงอยของเกสรตัวเมียติดอยู่ และมีกลีบรองดอกแห้งติดอยู่ที่โคนผล

ไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ดอกมีกลิ่นหอม บานช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

ต้นรวงผึ้ง เมื่อออกดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้น เป็นสีเหลืองทอง มีความสวยงามมาก ช่อดอกแน่นเป็นสีเหลืองไปทั้งหมด เมื่อมองจากโคนต้นก็คล้ายเป็นรวงผึ้งขนาดใหญ่ ดอกมีกลิ่นหอมหวานในช่วงเช้าและเย็น

ต้นรวงผึ้งนั้น ไม่ได้เป็นดอกไม้ประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นทางราชการ เนื่องจากไม่ได้มีประวัติที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารรับรองจากทางสำนักพระราชวังแต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพันธุ์ไม้ประจำพระองค์ เพราะดอกจะบานให้ดอกสีเหลืองสะพรั่งสวยงามไปทั้งต้น ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงวันประสูติ และเมื่อครั้งเสด็จฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทางมหาวิทยาลัย ได้ถวายต้นรวงผึ้งให้ทรงปลูก ณ บริเวณหน้าอาคารภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นพันธุ์ไม้ประจำมหาวิทยาลัยอีกต้นหนึ่ง
พิมพ์ QR Code