หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : รวงผึ้ง

ชื่อต้น : รวงผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm
วงศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ ดอกน้ำผึ้ง, น้ำผึ้ง, สายน้ำผึ้ง

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 4-9 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเบี้ยว เส้นใบแตกจากโคนใบ 3 เส้นชัดเจน แผ่นใบด้านล่างออกสีเหลือบ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงสีเหลือง ส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้สีเหลือง จำนวนมาก เกสรเพศเมียสีเหลือง ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลรูปทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงกระจายทั่วไป ที่ส่วนปลาย
ของผลมีจะงอยของเกสรเพศเมียติดอยู่ และมีกลีบเลี้ยงแห้งติดอยู่ที่โคนผล
รวงผึ้ง เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นในที่ราบลุ่ม ในธรรมชาติพบที่จังหวัดนครสวรรค์ สกลนคร และนครพนม ในต่างประเทศพบที่กัมพูชา แต่ตัวอย่างต้นแบบ (type specimen) เก็บจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ที่ระดับความสูงประมาณ 300 ม. และจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นที่นำไปปลูก ปัจจุบันรวงผึ้งมีสถานภาพเป็นพรรณไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN)

ประโยชน์/สรรพคุณ
ดอกมีกลิ่นหอมและเป็นไม้ปลูกประดับ
พิมพ์ QR Code