หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : น้ำเต้าต้น

ชื่อต้น : น้ำเต้าต้น

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง ๔-๑๐ เมตร ลำต้นมักบิดงอและเป็นปุ่มทั่วไป เรือนยอดโปร่ง แตกกิ่งต่ำ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง รูปรีแกมไข่กลับโคนใบสอบ ปลายใบแหลมมน แผ่นใบผิวเรียบเป็นมัน
ดอก ออกเป็นกระจุก ๑-๓ ดอก ตามลำต้นและกิ่งใหญ่ สีเหลืองนวลแกมเขียวอ่อน ขนาด ๓-๖ ซม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นถ้วยคล้ายรูประฆัง เกสร ๔ อันอยู่ในหลอดดอก
ผล ลักษณะกลมสีเขียว เปลือกแข็งมาก ผิวเกลี้ยง ขนาด ๑๐-๒๐ ซม. มีเมล็ดจำนวนมาก

เป็นพันธุ์ไม้ของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบตั้งแต่ประเทศเม๊กซิโกถึงคอสตาริการ์ ประเทศไทย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป มีรูปทรงสวยงาม ให้ผลรูปแปลกตา
พิมพ์ QR Code