หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ชมพู่สาแหรก

ชื่อต้น : ชมพู่สาแหรก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry
วงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น ๆ ชมพู่แดง, ชมพู่มะเหมี่ยว, Malay apple, Pomerac, Rose apple

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีชมพูอมแดง ผลสุกสีแดงอมม่วง

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก ขับปัสสาวะ แก้ไข้ พอกแก้คัน เปลือก ฝาดสมาน แก้บิด ใบ ขับปัสสาวะ แก้บิด, ผลและเมล็ด เป็นส่วนผสมในการปรุงยาดื่มแก้ไข้
พิมพ์ QR Code