หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โนรา

ชื่อต้น : โนรา

ไม้เถา เนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีต่อมที่ก้านใบ ดอกสีชมพูอ่อน มีกลิ่นหอม ผลมีปีก 3 ปีก
เปลือก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น
แก่น บำรุงกำหนัด ช่วยเจริญอาหาร แก้อ่อนเพลีย และแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ
ใบ รักษาโรคผิวหนัง
พิมพ์ QR Code