หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โมก

ชื่อต้น : โมก

ไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กสูงไม่เกิน ๕ เมตร ลำต้นและกิ่งอ่อน มีแผลระบายอากาศประอยู่ทั่วไป
ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่แกมรี กว้างประมาณ ๒ ซม. ยาว ๓-๕ ซม โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอก สีขาว ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี ๔-๘ ดอก ลักษณะดอกจะคว่ำลง กลีบดอก ๕ กลีบ เรียงเวียนกัน ดอกบานขนาด ๒ ซม.
ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอก ออกเป็นคู่ ขนาดเล็กเรียวและโค้งงอ ยาวประมาณ ๑๐-๑๕ ซม. ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่จำนวนมาก
การกระจายพันธุ์พบตั้งแต่เมียนม่าห์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบขึ้นกระจายอยู่ทั่วประเทศ ตามชายป่าใกล้ลำธารหรือตามที่ชื้น ระดับความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร นิยมปลูกรั้วหรือเป็นไม้ประดับ มีความเชื่อถือว่าเป็นไม้มงคล และยังดูแลง่าย ตกแต่งเป็นรูปต่างๆ ได้สวยงาม
พิมพ์ QR Code