หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : จำปาอินโด

ชื่อต้น : จำปาอินโด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ เป็นรูปรี รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลม ยอดอ่อนและใบอ่อนมีขน ใบแก่เกลี้ยง กลีบรวมมีขนาดใหญ่กว่าจำปาทั่วไป

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก แก้ไข้ ดอก รักษาโรคเรื้อน ทำน้ำมันหอมระเหยหรือ ใช้สกัดทำกลิ่นน้ำหอม ใบ ใช้รักษาโรคลำไส้
พิมพ์ QR Code