หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะคังขาว

ชื่อต้น : มะคังขาว

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง ๔-๑๐ เมตร ผลัดใบ ช่วงสั้นๆ ตามต้นมีหนามแหลมยาว กิ่งทอดยาวเป็นรยางค์และมักจะมีหนามออกตรงข้ามเป็นคู่ๆ เปลือกสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลดำ เป็นปมขุรขระทั่วไป
ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ แน่นอยู่ตามบริเวณปลายกิ่ง เนื้อใบบาง เกลี้ยง มีหูใบ
ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ เมื่อบานมีขนาด ๓-๔.๕ ซม.
ผล ทรงกลม ผิวเรียบที่ปลายยังคงมีกลีบรองดอกติดอยู่ ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๖ ซม. เมื่อแก่สุกเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

ถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศอินเดีย กระจายพันธุ์ลงมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซีย พบขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณบริเวณใกล้น้ำ ที่ความสูง ๑๐๐-๘๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล เนื้อไม้ใช้แกะสลักงานหัตถกรรมได้ดี
พิมพ์ QR Code