หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เก๋าลัด

ชื่อต้น : เก๋าลัด

วงศ์ MALVACEAE
​ชื่ออื่นๆ เท็งท้อ (จีน), หงอนไก่ใบใหญ่ (ภาคใต้); Chinese chestnut, Seven sisters’ fruit

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. หูใบคล้ายรยางค์ ร่วงเร็ว ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–30 ซม. เส้นแขนงใบเรียงจรดกันใกล้ขอบใบ เส้นโคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 2–5 ซม. ช่อดอกห้อยลง ยาว 20–30 ซม. มีขนประปราย ดอกเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมียมีน้อยกว่า ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง ปลายเชื่อมติดกัน ขอบมีขน เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูเกสรร่วมเรียวยาว อับเรณูไร้ก้าน ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันที่โคน มีขน มี 1–5 ผลย่อย ยาว 5–10 ซม.  มีขนสั้นนุ่ม ผลแก่สีแดง แตกแนวเดียว มี 1–4 เมล็ด รูปรี ยาว 1.5–3 ซม.
ถิ่นกำเนิด อินเดีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในไทยปลูกเป็นไม้ประดับ

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ เมล็ด มีเนื้อเมล็ดขนาดใหญ่ มีรสหวานมัน และมีกลิ่นหอม นำมาคั่วรับประทานได้
พิมพ์ QR Code