หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สะเดาเทียม

ชื่อต้น : สะเดาเทียม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ์ MELIACEAE
ชื่ออื่น ๆ เทียม ไม้เทียม สะเดาช้าง

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30–50 ม.ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรงช่อใบตั้งขึ้นเปลือกเรียบสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลปนเทา เมื่อแก่เปลือกแตกร่อนเป็นเกล็ดตามยาวลำต้น
ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงเวียนเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง ใบย่อยเรียงตรงข้าม 7–11 คู่ ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3–3.5 ซม. ยาว 6–8 ซม. ปลายใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 7–12 เส้น ก้านใบยาว 3 มม. ก้านใบย่อยยาว 5–10 มม.
ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 20–30 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1–1.2 ซม.
ผล.แบบผลมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปกลมรี ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ผลแก่สีเหลือง กว้าง 1.5–2 ซม. ยาว 2.5–3.5 ซม. เมล็ดรูปรี
เขตการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ป่าเบญจพรรณ
การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด

ประโยชน์/สรรพคุณ
สารสกัดจากเปลือกเป็นส่วนผสมของยาสีฟัน และน้ำยาทำความสะอาดช่องปาก ใบ มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย เมล็ด ให้น้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการขับไล่ยุง

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัด สงขลา
พิมพ์ QR Code