หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ฝาง(วัดทิพย์สุคนธาราม)

ชื่อต้น : ฝาง(วัดทิพย์สุคนธาราม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan L.
วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ ขวาง ฝางเสน

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๘ เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง และมีหนามแข็งลักษณะโค้งสั้นๆ ทั่วไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อย ๙-๑๔ คู่ รูปขอบขนานแคบ ปลายใบมนและหยักเว้าตรงกึ่งกลางเล็กน้อย ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ดอกย่อยสีเหลือง กลีบดอก ๕ กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ขอบกลีบย่นเป็นคลื่น เกสรผู้ ๑๐ อัน ผลเป็นฝักแบนแข็ง ส่วนปลายกว้างและมีจงอยแหลม มีเมล็ดรูปรี ๒-๔ เมล็ด
ถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง

ประโยชน์/สรรพคุณ
แก่นไม้มีสีเหลืองถึงแสดแดง ในสมัยก่อนประเทศจีน อินเดียและญี่ปุ่น ใช้ย้อมผ้าหรือไหมให้สีเหลืองส้มติดทนนาน และมีบันทึกว่าในสมัยโบราณแก่นฝางจากไทยเป็นไม้ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ย้อมผ้ากิโมโน
พิมพ์ QR Code