หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : บานบุรีสีเหลือง

ชื่อต้น : บานบุรีสีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allamanda cathartica L.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น ๆ Buttercup vine

ลักษณะทั่วไป
ไม้ถาหรือไม้พุ่ม น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงวนรอบข้อ 3-5 ใบ ดอกช่อ ออกที่ยอด กลีบดอกสีเหลือง ผลแห้ง เมื่อแก่แตก

ประโยชน์/สรรพคุณ
เปลือกและน้ำยาง ใช้ปริมาณน้อยเป็นยาถ่าย ปริมาณมากเป็นพิษต่อหัวใจ และทำให้ท้องเสีย ใบเป็นยาระบายแก้จุกเสียด ทำให้อาเจียน
พิมพ์ QR Code