หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มณฑา

ชื่อต้น : มณฑา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia liliifera (L.) Baill. var. lilifera
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น ๆ จอมปูน, จำปูนช้าง

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะเป็นพุ่มผิวเปลือกลำต้นเรียบสีเทา ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาน้อย ใบมีขนาดใหญ่มีสีเขียว ใบเป็นรูปมนรี ขอบใบขนาดตัวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร
ดอกแตกตามง่ามใบ หรือส่วนยอดของลำต้น กลีบดอกแข็งหนา มีกลีบดอก 3 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น ลักษณะคล้ายกับดอกลำดวน ดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมไปไกล

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code