หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เครือเทพรัตน์

ชื่อต้น : เครือเทพรัตน์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thepparatia thailandica Phuph.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้เถา เนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 20 ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปฝ่ามือ 3-5 พูตื้น ๆ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายเถา กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวหม่น กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองอ่อนหรือสีครีม มีแถบสีแดง ปลายกลีบม้วนออก ผลรูปทรงกระสวย
เครือเทพรัตน์ เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ที่จังหวัดตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และลพบุรี ขึ้นตามบริเวณป่าดิบแล้ง ริมลำธาร ที่ระดับความสูง 300-700 ม.

ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ (type speci-men) เก็บโดย ดร.ราชันย์ ภู่มา จากป่าในจังหวัดตาก ใกล้ชายแดนพม่า นางลีนา ผู้พัฒนพงศ์ นักพฤกษศาสตร์อาวุโส ประจำหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ศึกษาและตีพิมพ์ประกาศให้เป็นพรรณไม้สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 34 ค.ศ. 2006

ชื่อสกุล Thepparatia ตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อบ่งชนิด thailandica หมายถึง ประเทศไทย สถานที่ที่พบพรรณไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบันเครือเทพรัตน์มีสถานะภาพเป็นพรรณไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN)

ประโยชน์/สรรพคุณ
-
พิมพ์ QR Code