หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ตีนเป็ดน้ำด่าง

ชื่อต้น : ตีนเป็ดน้ำด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollam Gaertn. cultv. 'variegata'
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น ๆ ตีนเป็ด, ตีนเป็ดทะเล, ตุม, มะตะกอ, สั่งลา, Grey milkwood, Pong pong tree, Sea mango, Suicide tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๑๒ เมตร ใบเดี่ยวมีการกลายของสีใบอาจมีจุดแต้มหรือปื้นของสีขาวหรือเหลืองแทรกในสีเขียว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ ยาว ๙ - ๓๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม เส้นแขนงใบ ๑๒ - ๒๕ เส้น ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว ๘ - ๓๕ ซม. ดอกสีขาว ก้านดอกยาว ๑ - ๔ ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีจำนวนอย่างละ ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ยาว ๐.๘ - ๒.๕ ซม. กลีบดอกเรียงซ้อนทับกันด้านซ้ายในตาดอก ดอกบานมีแต้มเหลืองรอบปากหลอดกลีบดอก หลอดกลีบยาว ๑ - ๒ ซม. แฉกกลีบยาว ๑.๒ - ๓.๘ ซม. เกสรเพศผู้ ๕ อัน ติดกลางหลอดกลีบดอก ผลกลมหรือรูปไข่ ยาว ๔.๕ - ๗.๗ ซม. สีเขียว

ประโยชน์/สรรพคุณ
เปลือกต้นเป็นยาถ่าย ใบรักษาโรค ผิวหนังกลากเกลื้อน และใช้ปลูกประดับทั่วไป
พิมพ์ QR Code