หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะกอก

ชื่อต้น : มะกอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L. f.) Kurz
วงศ์ ANACARDIACEAE
ชื่ออื่น ๆ กราโพ้ย, กอกุก, กอกเขา, กอกหมอง, กูก, ไพแซ, ไพ้ย

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้น สูงถึง ๒๐ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อยเรียงตรงกันข้าม ๕ – ๑๑ ใบ ดอกออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายยอดมีดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก ผลรูปรี สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวอมฝาด มีเมล็ดเนื้อแข็ง 1 เมล็ด/ผล

ประโยชน์/สรรพคุณ
ยอดอ่อน ใช้รับประทานสดเป็นผักเคียง หรือใช้ประกอบอาหาร ผลสุกมีรสเปรี้ยว ใส่ในส้มตำ นํ้าพริก และยำ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน
พิมพ์ QR Code