หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : Adansonia perrieri

ชื่อต้น : Adansonia perrieri

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adansonia perrieri Capuron
วงศ์ Malvaceae
ชื่ออื่น ๆ Bozy

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ลำต้นรูปทรงกระบอก กิ่งแตกทรงพุ่มอยู่ด้านบนของลำต้น กิ่งหลักของลำต้นขึ้นทแยงเฉียงเป็นมุมประมาณ ๔๕ องศา เปลือกต้นเรียบสีเทาอ่อน ใบ ประกอบ มีใบย่อย ๕-๑๑ ใบ กว้าง ๔-๘ ซม. ยาว ๑๐-๒๐ ซม. รูปรี ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอก เดี่ยว สีเหลืองอ่อน กลีบดอก ๕ กลีบ ขนาดบานกว้าง ๓.๕-๔.๕ ซม. และยาว ๑๕-๒๓ ซม. เกสรเพศผู้สีเหลืองอ่อนจำนวนมาก ติดกับแกนช่อเกสรที่ยาว ๑๓-๒๐ ซม. ผล รูปไข่กว้าง ถึงรูปขอบขนาน ยาว ๒๕ ซม. มีขนสั้นสีน้ำตาลปกคลุมทั่วไป ผนังผลเหนียว หนา ๘-๙ มม. ภายในมีเมล็ดรูปไตจำนวนมาก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ผลสามารถรับประทานได้ กระจายพันธุ์อยู่ทางตอนเหนือของมาดากัสการ์
พิมพ์ QR Code