หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ประยงค์

ชื่อต้น : ประยงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour.
วงศ์ MELIACEAE
ชื่ออื่น ๆ ขะยง, ขะยม, ประยงค์ใบใหญ่, พะยงค์, ยม, หอมไกล, Chinese perfume plant, Chinese rice flower

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 20 ม. แยกเพศต่างต้น แตกกิ่งจำนวนมาก ปลายกิ่งอ่อนมักมีขนกระจุกหรือเกล็ดรังแค ใบประกอบปลายคี่ เรียงเวียน ยาว 5-12 ซม. ก้านใบและแกนกลางเป็นสันคล้ายปีก มีใบย่อย 1-3 คู่ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 1-10 ซม. ใบช่วงปลายขนาดใหญ่กว่า ก้านใบสั้นหรือยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ยาว 5-15 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม ก้านดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 3 มม. ก้านดอกเพศเมียสั้น หนา กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ กลม ขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 1.5-2 มม. เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันสั้นกว่ากลีบดอกเล็กน้อย อับเรณู 5 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ไม่มีจานฐานดอก รังไข่มีขนหนาแน่น ผลแห้งไม่แตก รูปไข่ ยาว 1-1.2 ซม. สุกสีแดง ส่วนมากมีเมล็ดเดียว

ประโยชน์/สรรพคุณ
รากและใบมีสรรพคุณลดไข้
พิมพ์ QR Code