หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กุหลาบมอญ Damask / Rose

ชื่อต้น : กุหลาบมอญ Damask / Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa x damascena Herrm
วงศ์ ROSACEAE
ชื่ออื่น ๆ ยี่สุ่น

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกช่อ ออกที่ ปลายกิ่งผลเป็นผลกลุ่ม

ประโยชน์/สรรพคุณ
กลีบดอก บำรุงหัวใจ ขับน้ำดี น้ำมันหอมระเหย แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง น้ำกุหลาบ บรรเทาอาการอ่อนเพลียและกระวนกระวาย

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
สมัยพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งประกาศอิสรภาพจากพม่าได้ส่งกองทัพไปตีมอญ ทะวายและตะนาวศรี ได้กวาดต้อนชาวมอญ ทรัพย์สมบัติรวมทั้งกุหลาบไม้ดอกที่เป็นที่นิยมของมอญเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา นับแต่นั้นมากุหลาบก็ได้ชื่อว่า กุหลาบมอญ และเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในกระบวนกุหลาบด้วยกัน
ศ. ประชิด วามานนท์ บันทึกไว้ว่า วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ขณะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤต “กฤษฎาภินิหาร องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงห่วงใยต่อแผ่นดินด้วยศุภนิมิตที่โปรยปรายพระสุบินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถึงเหตุการณ์คับขัน ทรงนึกถึงให้ใช้กุหลาบมอญลอยน้ำถวายสรงพระพักตร์ในสมเด็จพระนเรศวรตามพระสุบินเป็นมหัศจรรย์” เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ประหนึ่งสงคามกลางเมืองลงเอยด้วยความสงบในที่สุด

Significance
King Naresuan, when the proclamation of independence from Burma, sent the troops to fight Mon, Dawei, and Tanintharyi and moved Mon people forcibly with treasures including roses which was the favorite flower of Mon people to Ayutthaya. Since then this kind of rose named " Damask Rose (Rose of Mon)" and it is the best adaptable species among the Rose family. Professor Prachit Wamanont noted that on October 14, 1973, while Thailand was in a crisis. "the power of accumulate merit of King Naresuan the Great that cared about the land with the auspicious dream which sprinkled into the dream of King Rama IX to remind the crisis that him to use the floating damask roses to bathe in the face of King Naresuan in a miracle dream." The event of 14 October 1973 was a civil war that finally ended in peace.
พิมพ์ QR Code