หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อต้น : ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
วงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ จาเรย, ไทร, ไทรกระเบื้อง, ไทรย้อย, Golden fig, Weeping fig

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น กึ่งอาศัยหรือขึ้นบนพื้นดิน สูงได้ถึง 35 ม. หูใบยาว 0.5-2.8 ซม. ร่วงเร็ว ใบรูปรีถึงหรือรูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 2-14 ซม. แผ่นใบหนา เกลี้ยง เส้นแขนงใบย่อยเรียงขนานกัน มีต่อมไขที่โคนเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ รูปกลม รูปไข่กลับ หรือรูปรี เกลี้ยงหรือมีขนประปราย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.8 ซม. สุกสีเหลือง อมส้ม แดงเข้ม หรือม่วง ไร้ก้าน ช่องเปิดกว้าง 1-2 มม. มีขนประปรายด้านใน ใบประดับด้านบนขนาดเล็ก เรียงซ้อนเหลื่อม

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย แก้ไตพิการ เปลือก สมานแผล แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้ตับพิการ แก้แผลที่ฝกช้ำ น้ำยาง รักษามะเร็ง ดอก แก้ฝีเปื่อยพัง แก้ยวม ทั้ง 5 ขับพยาธิ ปลูกเป็นเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ QR Code